Οι online προεγγραφές έκλεισαν.

Μπορείτε να τακτοποιήσετε την εγγραφή σας στην γραμματεία του συνεδρίου κατά τις ημέρες και ώρες

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 16:30-21:00 Εγγραφές Συνέδρων
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 09:30-19:00 Εγγραφές Συνέδρων
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022 08:30-18:15 Εγγραφές Συνέδρων

Web Product of ℕ𝔼𝕋𝕄@𝕏